کدهای گنجور

فال حافظ، قالب ساده با حذف پیوند به گنجور (بدون رنگ زمینه و رنگ متن از پیش تنظیم شده):

فال حافظ، قالب ساده با حذف پیوند به گنجور

کد قالب بالایی:

پندی از خیام:

پندی از خیام

کد قالب بالایی:

دوبیتی تصادفی از باباطاهر:

دوبیتی تصادفی از باباطاهر

کد قالب بالایی:

رباعی تصادفی از ابوسعید ابوالخیر:

رباعی تصادفی از ابوسعید ابوالخیر

کد قالب بالایی:

سخن عشق (دو بیتی تصادفی از باباطاهر عریان):

سخن عشق (دو بیتی تصادفی از باباطاهر عریان)

کد قالب بالایی: